Teknik detaylar
 • Subasman bölgesi uygulama detayı
 • Köşe uygulama detayı
 • Damlalık Profili Uygulama Detayları
 • Dilatasyon profili uygulama detayları
 • Fuga profili uygulama detayı
 • Kapı-Pencere profili uygulama detayları
 • Denizlik uygulama detayları
 • Eğimli çatı saçak bölgesi uygulama detayları
 • Çelik konstrüksiyon yüzey uygulama detayları
 • Teras çatı parapet uygulama detayı
 • Dübel yerleşim şemaları
 • Yangın Yönetmeliği'nde değişiklikler
  • Yeni yangın yönetmeliğine göre bina yüksekliğine göre kullanılacak malzemelerin yangın sınıfları ve nasıl kullanılması gerektiği belirtilmiştir. Bu revizyona göre 28.5 m’den yüksek olan her binada en az zor yanıcı malzeme kullanılması zorunludur. 28.5 m’den alçak olan binalarda, en az zor alevlenici malzeme kullanılabilir ancak bu durumda da yönetmelikte belirtildiği şekilde hiç yanmaz malzeme ile yangın bariyerleri oluşturulması gerekmektedir.

   Yangın Yönetmeliği 2015 reziyonuna göre;
   (1) Dış cephelerin, bina yüksekliği 28.50 m’den fazla olan binalarda zor yanıcı malzemeden ve diğer binalarda ise en az zor alevlenici malzemeden olması gerekir. Alevlerin bir kattan diğer bir kata geçmesini engellemek için iki katın pencere gibi korumasız boşlukları arasında, düşeyde en az 100 cm yüksekliğinde yangına dayanıklı cephe elamanıyla dolu yüzey oluşturulur veya cephe iç kısmına en çok 2 m aralıklarla cepheye en fazla 1.5 m mesafede yağmurlama başlıkları yerleştirilerek cephe otomatik yağmurlama sistemi ile korunur.

   (2) Geleneksel cephe sistemleri;

   a) Isı yalıtım malzemesi, ısı yalıtım yapıştırıcısı, dübel, sıva filesi, sıva ve benzeri diğer teçhizat kullanılarak teşkil edilen ısı yalıtım sistemi uygulandığında, sistem, ilgili standartlar kapsamında akredite bir laboratuvar tarafından sertifikalandırılmalıdır. Sertifikalandırılan sistem detayları ve teknik özellikleri piyasaya arz dokümanlarında yer alır.

   b) Dış cephesi zor alevlenici malzeme veya sistemden oluşan, yüksekliği 28.50 m’den az olan binalarda, tabii veya tesviye edilmiş zemin kotu üzerindeki 1.5 m mesafe hiç yanmaz malzeme ile kaplanmalı; bina yüksekliği 6.50 m’den fazla olan binalarda pencere ve benzeri boşluklarının yan kenarları en az 15 cm ve üst kenarı en az 30 cm eninde hiç yanmaz malzeme ile yangın bariyerleri oluşturulmalıdır.

   c) Farklı yüksekliğe sahip bitişik nizamdaki yapılarda, alçak binanın çatı hizasındaki yüksek bina katının dış cephe kaplaması hiç yanmaz malzeme veya sistem ile kaplanmalıdır.