tüketim hesaplama
Uygulama Alanı (m2)
L1 - Kontrüksiyon Tipi
L2 - Yüzey Tipi
L3 - Isı Yalıtım Levhası
L4 - Yapıştırıcı
L5 - Yüzey Sıvası
L6 - Dübel
L7 - Köşe Profili
L8 - Donatı Filesi
L9 - Son kat kaplaması
L10 - Astar
L11 - Boya
L12 - Boya Astarı