YüzeYlerin teşhis ve hazırlığı
 • Yüzey tespiti
  • Eski ve yeni yapılarda weber mantolama sistemleri uygulanmadan önce, yüzeylerin uygunluğuna dikkat edilmeli ve yüzeyler uygulama için hazırlanmalıdır. Aşağıdaki test yöntemleri, uygulama öncesi yüzey teşhisini kolaylaştıran yöntemlerdir.

   Yüzey temizliği testi:
   Sağlıklı bir uygulama için yüzey temiz olmalıdır. Yüzeydeki toz ve rutubet kontrolü için elle ve/veya siyah bir bezle yüzeylerin üzerinden geçilmelidir.

   Yüzey sağlamlık testi:
   Uygulamadan sonra yüzeyden kopmalar ve dolayısıyla çatlaklar oluşmaması için yüzey sağlam olmalıdır. Sert ve sivri uçlu bir aletle birçok noktadan gelişigüzel ve farklı derinliklerde yüzeyin sağlamlığı kontrol edilmelidir.

   Yüzey emiciliği testi:
   Emiciliği yüksek yüzeylerde yapıştırma harcının erken kuruma ve dökülme riski ortadan kaldırılmalıdır. Bir fırçayla yüzey ıslatılıp yüzeylerin nem oranı ve su emiciliği kontrol edilmelidir.

   Yüzey düzgünlüğü testi:
   Teknik ve estetik açıdan iyi sonuç alabilmek için uygulama yapılacak yüzey düzgün olmalıdır. Mastar ve şakül yardımıyla yüzeyin düzgünlüğü kontrol edilmelidir. Kaçıklık veya düzgünsüzlükler kaba sıva ile giderilmelidir.

   Bu testler, bina üzerinde farklı yerler örnek alınarak yapılmalıdır.

   Yüzeyin teşhisinden ve uzun ömürlü bir ısı yalıtım uygulaması için gerekli tüm önlemler alındıktan sonra yüzey, böcek, kemirgen hayvanlar vb. yerleşmiş canlılardan ve yuvalarından mutlak suretle arındırılmalıdır.
 • Yüzey hazırlığı
  • weber mantolama sistemleri uygulamasına başlamadan önce yüzeydeki önemli bozukluk veya boşluklar, yapıştırma harcı uygulamasından en az 72 saat önce onarılmalıdır.
  • Bina veya cephenin yüzeyine yatay ve dikey olarak ip çekilerek hiza alınmalıdır.
  • Sistemin, mantolama uygulanmayacak bölümlerle kesiştiği noktalarda mutlaka uygun profiller kullanılarak ya da sıva ile kapatılarak ısı yalıtımının sürekliliği ve kalitesi korunmalıdır.
 • Subasman hazırlığı
  • Cephede kullanılacak ısı yalıtım malzemesi ne olursa olsun subasman kot yüksekliğine kadar XPS uygulaması yapılması gerekir. Subasman kot yüksekliği her durumda en az 30 cm. olmalıdır. weber.therm grubu yapıştıcılar ile yapıştırılan levhalar toprak altı kotundan gelen su yalıtımını delmemek için dübellenmemelidir.